CONSULT

In een astrologisch consult gaat het gesprek over je geboortehoroscoop. De gegevens in de horoscoop brengen we in relatie met jou als persoon en met de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt. Een gesprek daarover duurt ongeveer anderhalf uur.

Tijdens het gesprek kan tijd worden gemaakt voor het Spelen van het Astrobordspel, als ondersteuning bij het duiden van een specifiek thema in de horoscoop.

De horoscoop geeft informatie over:

  1.  iemand als persoon
  2.  de relatie met de directe omgeving en de wereld
  3.  spiritualiteit en zingeving

Voorafgaand aan het gesprek onderzoek ik de horoscoop op de vragen of onderwerpen waarover je graag een duiding wilt hebben. We gaan dan samen bespreken hoe deze informatie op jou van toepassing is. Er ontstaat zo een nieuwe (astrologische) ordening van je ervaringen en meer inzicht en begrip.

Voor het maken van een geboortehoroscoop zijn de volgende gegevens nodig: de geboortedatum, de plaats waar je geboren bent en het tijdstip van geboorte.

Wil je meer informatie? Stuur een mail naar: hykekloostra@home.nl